ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 22000:2005 και 9001:2008

Posted in Νέα.

Η εταιρία μας επαναπιστοποιήθηκε και εφαρμόζει συστήματα διασφάλισης ποιότητας (ISO 2001) και διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων (ISO 2000).

Οι πιστοποιήσεις αυτές αποτελούν την δέσμευση της εταιρίας μας για υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες.

CERT ΚΑΛΛΑΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 22000_2005.pdf

CERT ΚΑΛΛΑΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 9001_2008.pdf

 

 

 

 
  t: +302102401830 e: info@kallas-pap.com Links Θέσεις εργασίας  
Copyright ©2013