ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Posted in Πιστοποιητικά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 22000:2005 και 9001:2008

Η εταιρία μας επαναπιστοποιήθηκε και εφαρμόζει συστήματα διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001) και διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000).

Οι πιστοποιήσεις αυτές αποτελούν την δέσμευση της εταιρίας μας για υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες.

CERT ΚΑΛΛΑΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 22000_2005.pdf

CERT ΚΑΛΛΑΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 9001_2008.pdf

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

 

 

 

 

 
  t: +302102401830 e: info@kallas-pap.com Links Θέσεις εργασίας  
Copyright ©2013